Začíname so zdravým životným štýlom

Úvodná konzultácia, podrobná anamnéza životného štýlu klienta, vytýčenie cieľov

Workshop o základoch zdravej životosprávy

Vytvorenie BASIC plánu stravovania a pohybu

500,00 €